• "Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξει τον κόσμο"

    Nelson Mandela

  • Roma Learning Leaders

    Roma Learning Leaders

    Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που προωθεί την ενσωμάτωση των Ρομά στην εκπαίδευση, μέσω της μεταβίβασης των στάσεων και συμπεριφορών από τους Ρομά Ηγέτες Μάθησης ηγέτες στους υπόλοιπους Ρομά φοιτητές.