• "Образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промени света"

    Nelson Mandela

  • Roma Learning Leaders

    Roma Learning Leaders

    Европейски проект, който насърчава интеграцията на Ромите в образованието чрез трансфер на нагласи и модели на поведение от Ромските образователни лидери към останалата част от общността.